cách sử dụng contact form 7 trong wordpress

cách sử dụng contact form 7 trong wordpress

Contact Form 7 là một plugin mã nguồn mở dành cho WordPress, giúp tạo và quản lý các biểu mẫu liên hệ trên trang web của bạn. Dưới đây là hướng dẫn sử dụng Contact Form 7 chi tiết đến từng bước. cách sử dụng contact form 7 trong wordpress