Hướng dẫn hạ cấp phiên bản WordPress

Hướng dẫn hạ cấp phiên bản WordPress

Tại sao cần hạ cấp phiên bản WordPress? Hiện nay WordPress đang là mã nguồn mở rất phát triển được đông đảo cộng đồng tin dùng, chính vì sự lớn mạnh này nên WordPress thường xuyên nâng cấp, phát triển những tính năng của mình thông qua các bản cập nhật phiên bản mới. Việc… Continue reading Hướng dẫn hạ cấp phiên bản WordPress