Lỗi không import file csv WordPress khắc phục lỗi tập tin không được hỗ trợ

Lỗi không import file csv WordPres

Lỗi không import file csv WordPres – Khi bạn cần import sản phẩm từ woocommerce website khác qua website WordPress của bạn, mặc định sẽ xuất ra file csv, và khi import sẽ thấy báo lỗi sau:Rất tiếc, định dạng tập tin này không được cho phép vì lý do bảo mật. Loại tập tin… Continue reading Lỗi không import file csv WordPress khắc phục lỗi tập tin không được hỗ trợ