Khắc phục lỗi không thân thiện với thiết bị di động Google Search Console

Khắc phục lỗi không thân thiện với thiết bị di động Google Search Console

Chào mọi người, Mình vừa nhận được thông báo từ Google Console về vấn đề “Tính khả dụng trên thiết bị di động” Web site của mình hiện đang gặp 2 lỗi. 1. Chữ quá nhỏ để đọc 2. Các phần tử có thể nhấp quá gần nhau. Mình đã test thử trên diện thoại… Continue reading Khắc phục lỗi không thân thiện với thiết bị di động Google Search Console