Lỗi thiếu Thẻ alt là gì – Hướng dẫn cách thêm và tối ưu thẻ alt chuẩn SEO

Lỗi thiếu Thẻ alt là gì – Hướng dẫn cách thêm và tối ưu thẻ alt chuẩn SEO

Mặc định các hình ảnh từ gravatar image trong nền tảng wordpress thường không được các nhà phát triển them code sẵn thẻ ALT cho Gravatar – Lỗi thiếu Thẻ alt. Chính vì thế mà những trang web của các blogger bán chuyên và các webmaster ít để ý đến thuộc tính ALT cho hình… Continue reading Lỗi thiếu Thẻ alt là gì – Hướng dẫn cách thêm và tối ưu thẻ alt chuẩn SEO