Upload ảnh trong bình luận WordPres

Upload ảnh trong bình luận WordPres

Bạn có muốn cho phép người dùng đính kèm hình ảnh và tệp  Upload ảnh trong bình luận WordPres trong bình luận WordPress không? Hình ảnh và bình luận đều là những công cụ mạnh mẽ để tăng mức độ tương tác của người dùng trên trang web WordPress. Việc cho phép người dùng đăng ảnh… Continue reading Upload ảnh trong bình luận WordPres