TIP REG 30TB Google Drive

Nút Mua ngay có chức năng rất đơn giản nhưng nó lại giúp cải thiện trải nghiệm người dùng khi mua sắm online cực kỳ hiệu quả. Thật thiếu sót nếu bạn không thêm đoạn code cho nút Mua thêm vào trang web của mình
Nút Mua ngay có chức năng rất đơn giản nhưng nó lại giúp cải thiện trải nghiệm người dùng khi mua sắm online cực kỳ hiệu quả. Thật thiếu sót nếu bạn không thêm đoạn code cho nút Mua thêm vào trang web của mình

Nguồn video: Juno Bủh

Tóm tắt cách làm

Vào link nhận trial 2Tb 6 tháng >> done

(Nhấn 2 lần vào dòng code trên để chọn và coppy nhé )

Vào change gói đăng ký tại https://one.google.com/settings

Cách 1: Reg 30Tb Hạn 2053

<aside> 💠 F12 >> Netword >> Find Sub >> Copy Link >> Paste Notepad >> edit

</aside>

  1. Nâng 30 Tb: 2c5% > 2c3%
  2. Hạ 200 Gb/năm: 2c6% > 2c0%
  3. Nâng 30 Tb: 2c5% > 2c3%

Cách 2: Reg 30Tb Hạn 2091

<aside> 💠 F12 >> Netword >> Find Sub >> Copy Link >> Paste Notepad >> edit

</aside>

  1. Nâng 30TB 2c5% > 2c3%
  2. Hạ 2T 2c6%. -> 2c1%
  3. Nâng 30TB 2c5% → 2c3%
  4. Hạ 5TB 2c6% → 2c1%
  5. Nâng 30TB 2c5% > 2c3%

****** Nâng tìm 5% hạ tìm 6%***

Link xoá payment

https://payments.google.com/gp/w/home/signup

Link tạo family

https://families.google/families/

Chú ý : Các thành viên phải cùng quốc gia mới add được nhé

Đọc thêm :   Các biện pháp Bảo mật website WordPress

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *